PRIVACYVERKLARING / WET AVG ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Als BRONSGIETRIJ FLASSH met persoonsgegevens aan de slag gaat zal zij de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar wij over beschikken, maken wij door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken wij wat wij met de persoonsgegevens doen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  naam, mail adres, adres, telefoonnummer.

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u, of voor het opstellen van fakturen.

 

Bewaartermijn

IWij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen (met uitsluiting voor de wettelijk bewaartermijn van fakturen voor de belastingdienst). Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

 

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan info@flassh.nl.

 

Cookies

Wij gebruiken geen cookies.

 

 

 

DISCLAIMER

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ons of onze licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder mijn vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

 

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

 

Andere sites

Deze site bevat links naar externe sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

 

 

 

 

 

WAT WIJ AANRAKEN VERANDERT IN BRONS